Cuvant introductiv

Criza financiară şi economică globală a fost factorul care a declanşat procesul de ajustare a unor dezechilibre macroeconomice acumulate īn Romānia pānă la sfarsitul anului 2008. Deficitul de cont curent şi deficitul bugetar au fost două dezechilibre structurale majore care au creat o vulnerabilitate ridicată pentru economie şi care explică amploarea contracţiei economice īn Romānia īn perioada 2009-2010.

Politica fiscal-bugetară īn Romania īn perioada pre-criză a fost una prociclică, caracterizată de o dominanţă a considerentelor politice pe termen scurt, fără a acorda prea multă atenţie consecinţelor asupra sustenabilităţii finanţelor publice pe termen mediu şi lung.

Īn scopul restabilirii sustenabilităţii finanţelor publice, este necesar un efort considerabil de consolidare fiscală, dublat de reforme structurale profunde pentru a crea condiţiile favorabile unei creşteri economice durabile. Īn particular, restructurarea cheltuielilor publice şi eliberarea de spaţiu fiscal pentru investiţii trebuie să fie un deziderat major al politicilor guvernamentale. Deşi īn 2009-2010 s-au făcut paşi importanti pentru corectarea politicii fiscal- bugetare nesustenabile din perioada pre-criză, sunt necesare eforturi suplimentare pentru consolidarea reformelor structurale necesare restabilirii sustenabilităţii finanţelor publice şi reluarii creşterii economice.

Legea responsabilităţii fiscal-bugetare aprobată īn martie 2010 are rolul de a īntări disciplina fiscală şi trebuie să contribuie la īmbunătăţirea programării bugetare pe termen mediu. Ea introduce o serie de reguli fiscale care trebuie să conducă la prioritizarea cheltuielilor bugetare şi la o politică fiscal-bugetară prudentă īn perioadele de ascensiune economică, care să conserve spaţiul fiscal necesar stimulării economiei īn perioadele de recesiune. Rectificările bugetare sunt limitate la două pe parcursul exerciţiului bugetar si sunt introduse cerinţe de raportare care vor creşte transparenţa politicii fiscal-bugetare.

Īn acest context, Consiliul Fiscal, o autoritate independentă īnfiinţată īn baza Legii responsabilitatii fiscal-bugetare, īși propune să sprijine activitatea Guvernului și a Parlamentului īn cadrul procesului de elaborare și derulare a politicilor fiscal-bugetare si să promoveze transparenţa şi sustenabilitatea finanţelor publice.

Īn concluzie, obiectivul major al Consiliului Fiscal este de a contribui la crearea şi consolidarea unei culturi a responsabilităţii fiscal-bugetare īn Romānia, inclusiv prin creşterea gradului de conştientizare la nivelul publicului a consecinţelor asupra sustenabilităţii pe termen mediu şi lung a unor decizii de politică fiscal-bugetară.

Ionut Dumitru
Preşedintele Consiliului Fiscal