Situații financiare                  
                     
  Bugetul aprobat:                  
  2021 2022 2023                  

 

  Situația lunară a plăților (execuția bugetară) pentru anul în curs:
  ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august    septembrie    octombrie    noiembrie    decembrie  
                           
  Situația plăților (execuția bugetară) în: 2023    2022
                           
  Bilanț: Consiliul Fiscal funcționează ca unitate independentă în cadrul Centrului de Cercetări Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”, Academia Română, nefiind ordonator de credite. În consecință, Consiliul Fiscal nu are personalitate juridică și nu întocmește bilanț.