Consiliul fiscal este o instituţie independentă, īnfiinţată prin legea responsabilităţii fiscal-bugetare şi compusă din 5 membri cu experienţă īn domeniul politicilor macroeconomice şi bugetare supuşi unor criterii stricte de eligibilitate. Membrii Consiliului fiscal sunt numiţi prin hotărāre de către Parlament pe o perioadă de 9 ani, la propunerea Academiei Romāne, Băncii Naţionale a Romāniei, Academiei de Studii Economice Bucureşti, Institutului Bancar Romān şi Asociaţiei Romāne a Băncilor care nominalizează fiecare o singură persoană.

Īn realizarea misiunii sale, Consiliul fiscal īndeplineşte o sferă largă de atribuţii: evaluează proiecţiile macroeconomice avute īn vedere la fundamentarea prognozei de venituri a bugetului general consolidat, estimează impactul pachetelor de măsuri de natură a influenţa soldul bugetar, analizează execuţia bugetară şi măsura īn care aceasta corespunde ţintelor propuse, monitorizează respectarea regulilor fiscale, emite recomandări privind politica fiscală curentă şi viitoare.