În anul 2023, Consiliul Fiscal nu a încheiat contracte de achiziție publică având o valoare mai mare de 5.000 de euro.