În anul 2022, Consiliul Fiscal nu a încheiat contracte de achiziție bunuri/ prestări servicii având o valoare mai mare de 5.000 de euro.