Casa Academiei Romane, Calea 13 Septembrie nr. 13, Sector 5, Bucuresti

tel./fax. 0213184826

e-mail: secretariatconsiliulfiscal.ro

 

Comitet editorial Colectia de studii a Consiliului Fiscal al Romaniei

Editor șef: Bogdan Căpraru, prof. univ. dr. abil, bogdan.capraru@consiliulfiscal.ro, csb@uaic.ro

Membrii:

    Bogdan Dumitrescu, conf. univ. dr., bogdan.dumitrescu@consiliulfiscal.ro

    Filip Iorgulescu, conf. univ. dr., filip.iorgulescu@consiliulfiscal.ro