Cuvânt introductiv

Consiliul Fiscal din România reprezintă o transpunere instituțională și o adaptare a normelor fiscale europene în legislația autohtonă. Deși este o instituție relativ nouă pe plan european și național, Consiliul Fiscal are o misiune importantă în contextul românesc, din mai multe considerente. Astfel:

Oportunitatea de a reprezenta o nouă echipă învestită de Parlament cu un mandat – în litera și spiritul legislației europene – la Consiliul Fiscal, onorează și obligă în egală măsură. Misiunea este de a servi societatea cu onestitate profesională, de a evalua designul și derularea politicilor fiscal-bugetare, relația cu alte componente ale politicii economice.

O etapă dificilă – de construcție instituțională – a fost parcursă în mandatul anterior și, acum, aceasta trebuie continuată cât mai bine, în slujba intereselor economice de ansamblu ale României, ca stat membru al Uniunii Europene.

Acad. Daniel DĂIANU
Președintele Consiliului Fiscal