Informații publice

Opiniile și analizele realizate de Consiliul Fiscal sunt publice, fiind disponibile pe pagina de internet a instituției. De asemenea, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, vă puteți exercita dreptul de a solicita informații de interes public care se referă la activitatea Consiliului Fiscal.

Consiliul Fiscal vă pune la dispoziție următoarele posibilități de contact:

Pentru solicitarea informațiilor de interes public care se referă la activitatea Consiliului Fiscal, vă punem la dispoziție o Cerere-tip, pe care vă rugăm să o completați și să o transmiteți prin e-mail sau prin adresa poștală.

Atât în solicitările transmise pe e-mail, cât și în cele transmise prin intermediul adresei poștale, este obligatorie indicarea numelui, prenumelui și a adresei de domiciliu sau de reședință ale solicitantului. Mesajele anonime nu se iau în considerare și se clasează. Conform legislației în vigoare, solicitările privind informațiile de interes public vor avea în vedere doar informații preexistente privind activitatea Consiliului Fiscal, nu și informații noi, informații care necesită efectuarea unor analize suplimentar și nici opinii sau puncte de vedere privind anumite spețe punctuale.

În cazul în care considerați că dreptul de acces la informații de interes public v-a fost încălcat prin primirea unui răspuns negativ în mod nejustificat, ne puteți transmite o reclamație administrativă. De asemenea, în cazul în care termenul legal de răspuns a fost depășit, vă rugăm să ne semnalați prin intermediul unui formular de întârziere răspuns.

Persoana responsabilă de primirea solicitărilor de acces la informații publice, în baza Legii nr. 544/2001, este dl. Mihai Nițoi.  

Formulare utile: cerere_tip; reclamație_administrativă; întârziere_răspuns.