Daniel DĂIANU, președintele Consiliului Fiscal, este membru al Academiei Române, profesor universitar la SNSPA în București; Membru al Grupului la nivel înalt pentru reforma bugetului UE (HLGOR); Membru al Comisiei Naționale pentru fundamentarea raportului de aderare la zona euro; autor al lucrărilor „Emerging Europe and the Great Recession” (Cambridge Scholars Publishing, 2018) și „Which Way Goes Capitalism?” (CEU Press, Budapest/New York, 2009); co-editor al volumului „The Crisis of the Eurozone and the Future of Europe” (Palgrave Macmillan, 2014); Membru în CA al Băncii Naționale a României (2014 – 2019); Prim Vice-președinte al Autorității pentru Supraveghere Financiară (2013 – 2014); Membru al Parlamentului European (2007 – 2009); Președinte al Consiliului de Supraveghere al BCR (2005 – 2007); Ministru al Finanțelor Publice (1997 – 1998); Economist șef al Băncii Naționale a României (1992 – 1997); Președinte al Societății Române de Economie; Membru al Consiliului European pentru Relații Externe (ECFR), Membru al Board of Trustees of Friends of Europe; fellow la CASE (Warsaw); stagii de cercetare la Harvard University, The Wilson Center (Washington DC), FMI (Washington DC), NATO Defense College (Rome); profesor invitat la Berkeley, UCLA, Bologna University. Între alte lucrări: „The Macroeconomics of EU Integration: The Case of Romania”, Rosetti Educational, Bucharest, 2008; cu Radu Vranceanu (coord.), „Ethical Boundaries of Capitalism”, Ashgate (UK), 2005; cu Thanos Veremis (coord.), „Balkan Reconstruction”, London, Frank Cass, 2001; „Transformation as A Real Process”, Aldershot (UK), Ashgate, 1998; „Economic Vitality and Viability. A Dual Challenge for European Security” Frankfurt, Peter Lang, 1996. Contributor la European Voice, Eurozine, EuropesWorld, Les Echos, World Commerce Review, etc. 

 

Bogdan-Octavian COZMÂNCĂ, vicepreședintele Consiliului Fiscal, este conferențiar universitar la Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci si Burse de Valori, Catedra de Monedă din cadrul Academiei de Studii Economice București și este consilier al Prim-viceguvernatorului Băncii Naționale a României. În cadrul Băncii Naționale a României a lucrat la Direcția de Modelare și Prognoze Macroeconomice și la Direcția Studii și Publicații – reprezentând BNR în Grupul de Lucru pentru Finanțe Publice (WGPF), subordonat Comitetului de Politică Monetară (MPC) al Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), participând, totodată, la realizarea de proiecții fiscale pentru România în contextul exercițiilor bianuale de prognoză ale SEBC și determinarea poziției fiscale structurale și a impulsului fiscal. A lucrat 3 ani la Banca Centrală Europeană la Directoratul General Economie, Divizia de Politici Fiscale, ca economist senior, coordonând proiecțiile și analizele fiscale pentru grupul țărilor non-euro, în această calitate contribuind și la Rapoartele de convergență ale BCE din 2016 și 2018.
Bogdan Cozmâncă a absolvit Facultatea de Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori, are un master în „Strategii și Politici Financiar-monetare” în cadrul Școlii Doctorale de Finanțe-Bănci (DOFIN) și a obținut titlul de doctor în economie la Academia de Studii Economice București, domeniul Finanțe. A beneficiat de numeroase cursuri de specializare în macroeconomie (la Fondul Monetar Internațional, Banca Angliei, Centrul de Studii al Băncii Elveției), în domeniul finanțelor publice (în cadrul Băncii Centrale Europene și Fondului Monetar Internațional), precum și cursuri ce abordau atât teme macroeconomice, cât și privind piețele financiare cu profesori din universitățile partenere ale DOFIN - Reading și ISMA Centre din Marea Britanie, Erasmus din Olanda, MIT, Columbia și New York University din SUA.
A publicat articole în reviste cotate ISI, reviste indexate în baze de date internaționale și în volumele unor manifestări științifice internaționale și naționale. Totodată a publicat 2 cărți de specialitate în domeniul politicilor macroeconomice și managementului bancar. A participat la realizarea mai multor proiecte de cercetare în domeniul macroeconomic. Este citat in lucrări publicate în reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaționale și a fost invitat în multe ocazii să participe cu prezentări la conferințe științifice naționale și internaționale. CV

 

Sebastian – Bogdan CĂPRARU, membru al Consiliului Fiscal, este profesor universitar doctor abilitat la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Departamentul de Finanțe, Monedă și Administrație Publică, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași. Este afiliat în calitate de conducător de doctorat la Școala Doctorală de Economie și Administrarea Afacerilor a Universității „Al. I. Cuza” din Iași.
Absolvent al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, specializarea Bănci și Burse de Valori și al studiilor aprofundate de Management financiar – bancar, Sebastian – Bogdan Căpraru a obținut titlul de Doctor în Finanțe în anul 2008, iar titlul de abilitare la Universitatea de Vest Timișoara în anul 2015. A finalizat studii postdoctorale în cadrul Academiei Române și a participat la diverse stagii de documentare și cursuri de specializare la diverse universități din Spania, Marea Britanie, Germania, Franța, Statele Unite ale Americii și Italia. În calitate de unic autor și co – autor a publicat 7 cărți și peste 120 de articole în jurnale științifice indexate ISI și în baze de date internaționale. A participat la diverse manifestări științifice din țară și străinătate. Principalele domenii de interes în domeniul cercetării au fost cel bancar, al activității băncii centrale, stabilitate financiară, reglementare financiară. Predă discipline în domeniul financiar – bancar și al piețelor imobiliare și este coordonator al programului de master Bănci și Piețe Financiare din cadrul Universității „Al. I. Cuza” din Iași. În calitate de director de proiect sau membru a participat în diverse echipe de proiecte de cercetare în domeniul financiar – bancar sau interdisciplinare (10 proiecte), precum și în granturi finanțate din fonduri structurale (5 granturi). Este Editor adjunct la jurnalul științific Scientific Annals of Economics and Business, membru în comitetele științifice și recenzor pentru diverse jurnale academice de prestigiu din țară și străinătate. Totodată, din 2012 a susținut o bogată activitate publicistică în presa scrisă de specialitate din România.

 

Georgiana Camelia CREŢAN, membru al Consiliului Fiscal, deține în prezent, poziția de prodecan responsabil cu viața studențească și relația cu mediul economico – social în cadrul Facultăţii de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori din Academia de Studii Economice din Bucureşti. De asemenea, desfășoară activități didactice de predare și cercetare, în calitate de Conferenţiar universitar în cadrul departamentului Finanțe din cadrul aceleiași universități, la disciplinele Politici financiare publice, Finanţe publice, Finanţe, Dublă impunere juridică internaţională, Preţuri şi concurenţă, atât la programe de licenţă, cât şi la programe de masterat, fiind implicată şi în alte proiecte, în calitate de consultant. Deţine o diplomă de licenţă în „Finanţe şi bănci”, un masterat în „Bănci şi Asigurări” şi o diplomă de doctor în „Finanţe”, toate programele fiind absolvite în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti. Anterior ocupării funcţiei de prodecan, Georgiana Camelia Creţan a lucrat pentru Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de expert în cadrul Corpului de Control al Ministrului, şi s-a implicat în activităţi de management şi implementare a mai multor proiecte finanţate din Fondul Social European, puse în practică atât în instituţii din sectorul public, cât şi în ONG-uri. De asemenea, este o recentă Alumna a Aspen Public Service Leadership Programme, dezvoltat de Aspen România.

 

George GEORGESCU, membru al Consiliului Fiscal, este director general adjunct al Institutului Național de Cercetări Economice „Costin C. Kirițescu” al Academiei Române. 
Are o experiență de peste 30 de ani în activitatea de cercetare științifică și a publicat, în calitate de autor și co-autor, peste 23 de cărți (inclusiv capitole din cărți) și peste 70 de articole, multe dintre acestea abordând problematica echilibrelor macroeconomice și financiare, interne și externe, precum și a sustenabilității datoriei publice. A participat la realizarea a peste 40 proiecte/programe de cercetare, inclusiv cu finanțare din fonduri europene. A contribuit la elaborarea Programului Economic de Preaderare, a Strategiei de Dezvoltare a României în următorii 20 de ani în viziunea Academiei Române. Cariera sa profesională este completată de activitatea desfășurată în cadrul unor instituții guvernamentale din domeniul prognozelor macroeconomice, comerțului exterior și diplomației economice, precum și al sistemului bancar. Este membru în Consiliul Statistic Național și lector în cadrul Școlii Doctorale SCOSAAR. CV